*Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat


David Fisher - Self Powered Revolving Towers

David Fisher - Self Powered Revolving Towers

tarife proiectare: click here →
FEES: $$$
euro_banknotes

cropped-justice-symbol-17612.jpg

►→home

Table of Content united architects legislaţie 4
* Table of Content all Sites

Agrementări:

arh. Viorel Mihalache: Numărul înregistrării în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (TNA): 5260
arh. Daniela Şlincu (TNA): 3243
dr. arh. Dragoş Ciolacu (TNA): 127
arh. Dragoş Călugăreanu (TNA): 4249
arh. Dorin Curelaru (TNA): 216

► Acestea sunt link-uri la fişiere de prezentare în animaţie (filmare simulată) a unor construcţii:
Proiect tip 117
Proiect tip 112
Proiect tip 109
Proiect tip 88
Proiect tip 97
Proiect tip 87
Casă din panouri lemn, demontabilă
Biserica Mânăstirii Horaiţa, Neamţ
Bar la ţară cu locuinţă de serviciu

► Documentaţia completă (scrisă şi desenată, arhitectură, structură, instalaţii electrice, termice, sanitare) pentru oricare dintre modelele prezentate vă poate fi remisă la preţul de 1.500 RON pentru proiect de autorizare a construcţiei (doar arhitectura) sau 2.500 RON (arhitectură, structură, instalaţii) (PAC) şi 4.000 RON pentru proiectul tehnic (arhitectură, structură, instalaţii) (PTh, DDE). La aceste preţuri este inclusă adaptarea la teren şi mici modificări funcţie de necesităţile clientului.

►→Pentru proiecte de case de locuit executate după tema dumneavoastră sau după o temă propusă de noi preţul de proiectare este de 3.500 RON pentru proiectul de autorizare de construcţie (PAC) şi 6.500 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE), indiferent de amplasamentul construcţiei;
Pentru stabilirea soluţiei, vom deschide o pagină pe site-ul nostru de propuneri proiectare (publică sau privată – deci vizibilă doar pentru dumneavoastră) cu schiţe, planuri şi o filmare virtuală a casei) actualizate până la ajungerea la un acord comun ca aceasta:

PROPUNERE PROIECTARE

► pentru detalii vezi: ►→tarife-proiectare

Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce economii. De asemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.

Adresele de contact:
arh.danmihalache @gmail.com; architects.co@gmail.com, la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :

0770/694.945; 0748/371.353; (arh. dan mihalache)

0745/414.909 (arh. Daniela Şlincu: slincud@yahoo.com : arhitectură, urbanism, sistematizare)
– 0722/694.564 (dr. arh. dragoş ciolacu – urbanism, sistematizare)
– 0722/328.919 (arh. Dorin Curelaru)
0741/602.408 (ing. mihai călugăreanu)
– 0730/267.259 (ing. topo codru condurache)
– 0745/208.605 (ing. topo dan vasiliu)
– ing. cadastru dana frunza -ridicare topo, intabulare
0745278975; 0723280269
ing. cadastru elisei ioan, 0740199160-ridicare topo, intabulare
topografii@yahoo.com
– expertize tehnice, verificare proiecte: prof. dr. ing. liviu groll
– studiii geo: ing. alexandru vosniuc
– execuţie: ing. Mihai Zaharia: 0742/695.093; mihaizaharia123@gmail.com
– materiale de construcţie: Donausieger SRL (0742/852.021)
– asistenţa juridică: avocat constantin băcăuanu, tel. 0744/645.317
►→ Pentru mai multe detalii de contactare ►→ mergi la: ►→contact.

OFERIM COMISION DE PROIECTARE
funcţie de valoarea proiectului, indiferent de amplasament sau destinaţie

Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sub-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa la categoria “my sites
Colegilor arhitecţi şi ingineri care găsesc interesante informaţiile furnizate le dorim succes. Lăsaţi sugestii de completare sau contactaţi-ne pentru completarea listei ori trimiterea prin email a unor date suplimentare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.
► Pentru legi, regulamente, ordine, normative de proiectare pe care nu le găsiţi pe acest site click aici: ► LEGISLAŢIE

Ready-Mix Concrete

Ready-Mix Concrete

►→ conţinut document, inclusiv tabele: ►→normativ-pentru-producerea-betonului-si-executarea-lucrarilor-din-beton-beton-armat-si-beton-precomprimat

NORMATIV PENTRU PRODUCEREA BETONULUI ŞI EXECUTAREA
LUCRĂRILOR DIN BETON, BETON ARMAT ŞI BETON PRECOMPRIMAT

PARTEA 1: PRODUCEREA BETONULUI
Indicativ NE 012/1-2007
Art.1 Reglementarea tehnică Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat cuprinde două părţi şi anume:
– Partea 1: Producerea betonului
– Partea 2: Executarea lucrărilor din beton.
Prezenta reglementare tehnică reprezintă prima parte a documentului “Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat”, respectiv “Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007”.
Art.2 Producerea betonului pe teritoriul României se realizează în baza şi cu respectarea prevederilor standardelor:
– SR EN 206-1:2002 ”Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate” cu amendamentele SR EN 206 1:2002/A1:2005 şi SR EN 206-1:2002/A2:2005 şi erata SR EN 206-1:2002/C91:2008, – SR 13510:2006 ”Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate.
Document naţional de aplicare a SR EN 206-1:2002” cu erata SR 13510:2006/C91:2008, cu următoarele completări:
a. La capitolul 4, punctul 4.1, subpunctul 4.1.1 ”Semnificaţia claselor de expunere” din standardul SR 13510:2006 “Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate. Document naţional de aplicare a SR EN 206-1:2002”, Tabelul 1 ”Clase de expunere” se completează, cu o nouă notă, Nota 2 cu următorul conţinut:
”NOTA 2 – Când betonul este expus la atac chimic care provine din atmosfera cu agenţi agresivi în stare gazoasă şi solidă, clasificarea se face după cum se indică în anexa I din prezentul normativ. În acest caz, cerinţele privind materialele componente şi betonul sunt prevăzute în „Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale”, indicativ C170.”
b. La capitolul 5, punctul 5.1, subpunctul 5.1.3 ”Agregate” din standardul SR 13510:2006
”Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate. Document naţional de aplicare a SR EN 206-1:2002”, NOTA se completează după cum urmează:
„NOTĂ – Utilizarea agregatelor din betonul reciclat se face conform SR EN 13242 ” Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă şi în construcţii de drumuri” şi pe baza agrementelor tehnice pentru domenii de utilizare a agregatelor care nu fac obiectul standardului.”
c. La capitolul 9 „Controlul producţiei”, punctul 9.6, subpunctul 9.6.1”Personal” din standardul SR 13510:2006 „Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate. Document naţional de aplicare a SR EN 206-1:2002”, se completează cu o nouă notă, Nota 2, cu următorul conţinut:
”NOTA 2 – Cerinţele privind calificarea şi experienţa profesională a responsabilului pentru controlul producţiei sunt prezentate în Anexa O din prezentul normativ.”
2
d. După Anexa H din standardul SR 13510:2006 ”Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate. Document naţional de aplicare a SR EN 206-1:2002” se introduce o nouă anexă, Anexa I (normativă), cu următorul conţinut:
Anexa I
(normativă)
Clasificarea mediilor atmosferice agresive asupra elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane
Mediile atmosferice agresive luate în considerare în prezentul normativ se clasifică în patru clase de agresivitate asupra elementelor din beton armat şi beton precomprimat:
XA 1b – medii cu agresivitate foarte slabă;
XA 2b – medii cu agresivitate slabă;
XA 3b – medii cu agresivitate medie;
XA 4b – medii cu agresivitate puternică
Clasa de agresivitate se stabileşte în funcţie de starea fizică şi natura factorilor agresivi.
Agenţii agresivi pot fi în stare:
– gazoasă (gaze agresive de diferite feluri, ceaţă provenită din condensul vaporilor ce apar în urma variaţiei umidităţii sau datorită caracteristicilor de exploatare a instalaţiilor tehnologice);
– solidă (săruri, cenuşi, praf, pământ etc.)
Clasa de agresivitate a mediilor atmosferice cu agenţi agresivi în stare gazoasă se stabileşte în funcţie de umiditatea relativă a aerului, de temperatura mediului şi de caracteristica gazelor agresive, conform tabelului I.1.
Tabelul I.1 – Determinarea clasei de agresivitate a mediilor atmosferice cu agenţi agresivi în stare gazoasă funcţie de umiditatea relativă a aerului, de temperatura mediului şi de caracteristica gazelor agresive
La stabilirea clasei de agresivitate a mediului în stare gazoasă se vor avea în vedere următoarele:
a) La temperaturi ale mediului cuprinse între 500C şi 800C, clasa de agresivitate din tabelul I.1 se măreşte cu o clasă.
3
b) În cazul în care pe suprafaţa elementelor de construcţii este posibilă formarea condensului, agresivitatea se măreşte cu o clasă, dacă mediul conţine gaze agresive.
c) În cazul în care concentraţiile de gaze agresive sunt mai mari decât la gazele din grupa C şi umiditatea relativă a aerului este mai mică decât 60%, mediile respective se consideră în clasa XA 4b.
d) În cazul în care gazele agresive sunt din grupa C şi umiditatea relativă a aerului este mai mare de 75%, în cazurile în care după aplicarea corecţiilor precizate la punctele a), b) şi c) rezultă o clasă de agresivitate mai mare de XA 4b, precum şi în cazul în care concentraţiile de gaze agresive sunt mai mari decât la gazele din grupa C şi umiditatea relativă a aerului este mai mare de 60%, mediile respective se consideră cazuri speciale şi se analizează fiecare în parte.
e) În cazul prezenţei mai multor gaze agresive din grupe diferite, clasa de agresivitate se stabileşte pentru gazul cel mai agresiv.
Încadrarea gazelor agresive în grupele A, B şi C specificate în tabelul I.1 se face conform tabelului I.2.
Tabelul I.2 – Încadrarea gazelor agresive
Observaţie : Determinarea concentraţiei se face pentru :
– dioxid de sulf, conform SR ISO 4221;
– hidrogen sulfurat, conform STAS 10814;
– acid fluorhidric, conform reglementărilor tehnice specifice;
– clor gazos, conform STAS 10946;
– acid clorhidric, conform STAS 10943;
– oxizi de azot, conform STAS 10329;
– amoniac, conform STAS 10812
Clasa de agresivitate a mediilor atmosferice cu agenţi agresivi în stare solidă se stabileşte în funcţie de umiditatea relativă a aerului şi caracteristica solidului, conform tabelului I.3, în interiorul construcţiilor şi tabelului I.4 în aer liber.
Caracteristica solidului se ia în considerare conform tabelului I.5.
4
Tabelul I.3 – Determinarea clasei de agresivitate a mediilor atmosferice cu agenţi agresivi în stare solidă funcţie de umiditatea relativă a aerului şi caracteristica solidului, în interiorul construcţiilor
Tabelul I.4 – Determinarea clasei de agresivitate a mediilor atmosferice cu agenţi agresivi în stare solidă funcţie de umiditatea relativă a aerului şi de caracteristica solidului, în aer liber
Tabelul I.5 – Caracteristica solidului
e. După Anexa N din standardul SR 13510:2006 ”Beton. Partea 1: Specificaţie, performanţă, producţie şi conformitate. Document naţional de aplicare a SR EN 206-1:2002” se introduce o nouă anexă, Anexa O (normativă), cu următorul conţinut:
Anexa O
(normativă)
Cerinţe minime privind calificarea şi experienţa profesională a responsabilului pentru controlul producţiei
Responsabilul pentru controlul producţiei va avea cunoştinţele necesare în domeniul producerii betonului şi al standardelor specifice materialelor componente şi betonului pentru a putea asigura controlul producţiei în ceea ce priveşte:
a) materialele componente, inclusiv selectarea acestora;
– recepţionarea, depozitarea şi gospodărirea materialelor componente: agregate, ciment, aditivi, apă (când nu se utilizează o sursă de apă potabilă), în vederea asigurării caracteristicilor calitative impuse;
– aplicarea, după caz, a măsurilor ce se impun pentru pregătirea agregatelor: sortare, spălare, încălzirea sau răcirea componenţilor betonului;
b) proiectarea şi producerea betonului;
– respectarea caracteristicilor sortimentului de beton comandat.
c) inspecţiile, încercările şi utilizarea rezultatelor acestora pentru materialele componente, pentru betonul proaspăt şi întărit şi pentru echipamente;
d) inspecţia echipamentului de transport a betonului proaspăt;
– efectuarea, în condiţii corespunzătoare, a transportului betonului;
e) procedurile privind evaluarea conformităţii.
Responsabilul pentru controlul producţiei trebuie să trebuie să fie absolvent de studii superioare în domeniul construcţiilor sau materialelor de construcţii. În cazul staţiilor de betoane de capacitate sub 35 mc/oră se poate accepta şi o pregătire profesională de maistru / tehnician constructor. Experienţa profesională în producerea betonului va fi de minimum 3 ani pentru maistru / tehnician şi de minimum 2 ani pentru inginer / inginer colegiu (subinginer) .

Please contact the author for suggestions or further informations: architects.co@gmail.com;

cropped-justice-symbol-17612.jpg
►→HOME
***Table of Content united architects
* Table of Content all Sites

MORE INFORMATION ON MY OTHER SITES:
architecture, literature, essays, philosophy, biographies
►→ united architects;
►→ united architects – legislaţie;
►→ united architects – legislaţie 2;
►→ united architects – legislaţie 3;
►→ united architects – legislaţie 4;
►→ united architects – essays;
►→ united architects – writings;
►→ united architects – biographies;
►→ united arhitects – great architects;
►→ united architects music;
►→ united architects – poetry;
►→ united architects – art;
►→ united architects – essays, philosophy;
(and counting)

(motor căutare: case tipizate, proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, casă, proiect, planuri, schiţă, structurist, instalator, proiectant, locuinţă, cărămidă, blocuri ceramice, goluri, verticale, orizontale, cortină, b.a. beton armat, lemn, panouri, prefabricate, sandwich, stratificat, hală, spaţiu comercial, servicii, vacanţă, pensiune, cabană, hotel, sediu, bisericească, bar, spălătorie, fermă, seră, agricolă, fezabilitate, magazin, servicii, ridicare topo, topometrică, topografică, cadastru, studiu geo, geotehnic, expertiză, instalaţii, electrice, sanitare, termice, amenajare, design, mobilare, echipare, echipamente, demolare, mansardare, extindere, aviz, autorizaţie, documentaţie, memoriu, parte, scrisă, desenată, faza, dde. detalii, pac, primărie, regie, urbanism, general, zonal, inspecţie, firmă, birou, caut) (prahova, ploieşti, iaşi, paşcani, dolj, craiova, constanţa, mangalia, bacău, cluj, suceava, vatra dornei, câmpulung, timiş, timişoara, argeş, piteşti, galaţi, bihor, oradea, braşov, mureş, neamţ, dâmboviţa, maramureş, baia, satu mare, buzău, olt, hunedoara, arad, vaslui, bârlad, botoşani, teleorman, sibiu, vâlcea, vrancea, gorj, alba, brăila, satu mare, caraş-severin, harghita, călăraşi, bistriţa-năsăud, mehedinţi, ilfov, giurgiu, ialomiţa, tulcea, sălaj, covasna)
free counters

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: