*Consolidarea cu fibre a elementelor structurale din beton


Richard Neutra's Kaufmann House

Richard Neutra's Kaufmann House

tarife proiectare: click here →
FEES: $$$
euro_banknotes

cropped-justice-symbol-17612.jpg

►→home

Table of Content united architects legislaţie 4
* Table of Content all Sites

Agrementări:

arh. Viorel Mihalache: Numărul înregistrării în Tabloul Naţional al Arhitecţilor (TNA): 5260
arh. Daniela Şlincu (TNA): 3243
dr. arh. Dragoş Ciolacu (TNA): 127
arh. Dragoş Călugăreanu (TNA): 4249
arh. Dorin Curelaru (TNA): 216

► Acestea sunt link-uri la fişiere de prezentare în animaţie (filmare simulată) a unor construcţii:
Proiect tip 117
Proiect tip 112
Proiect tip 109
Proiect tip 88
Proiect tip 97
Proiect tip 87
Casă din panouri lemn, demontabilă
Biserica Mânăstirii Horaiţa, Neamţ
Bar la ţară cu locuinţă de serviciu

► Documentaţia completă (scrisă şi desenată, arhitectură, structură, instalaţii electrice, termice, sanitare) pentru oricare dintre modelele prezentate vă poate fi remisă la preţul de 1.500 RON pentru proiect de autorizare a construcţiei (doar arhitectura) sau 2.500 RON (arhitectură, structură, instalaţii) (PAC) şi 4.000 RON pentru proiectul tehnic (arhitectură, structură, instalaţii) (PTh, DDE). La aceste preţuri este inclusă adaptarea la teren şi mici modificări funcţie de necesităţile clientului.

►→Pentru proiecte de case de locuit executate după tema dumneavoastră sau după o temă propusă de noi preţul de proiectare este de 3.500 RON pentru proiectul de autorizare de construcţie (PAC) şi 6.500 RON pentru proiectul tehnic (PTh, DDE), indiferent de amplasamentul construcţiei;
Pentru stabilirea soluţiei, vom deschide o pagină pe site-ul nostru de propuneri proiectare (publică sau privată – deci vizibilă doar pentru dumneavoastră) cu schiţe, planuri şi o filmare virtuală a casei) actualizate până la ajungerea la un acord comun ca aceasta:

PROPUNERE PROIECTARE

► pentru detalii vezi: ►→tarife-proiectare

Aceste informaţii vă sunt oferite de United Architects, deţinătorul acestui site.
Oferim servicii de proiectare – arhitectură, structură, instalaţii – la orice nivel, cu profesionalism, promptitudine şi seriozitate.
Preţurile practicate sunt rezonabile iar modul nostru de proiectare, asistenţă de şantier şi asistenţă tehnică vă poate aduce economii. De asemenea vă putem ajuta la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor necesare autorizaţiei de construire şi a acordului unic.

Adresele de contact:
arh.danmihalache @gmail.com; architects.co@gmail.com, la comentarii pe acest site interactiv sau tel. :

0770/694.945; 0748/371.353; (arh. dan mihalache)

0745/414.909 (arh. Daniela Şlincu: slincud@yahoo.com : arhitectură, urbanism, sistematizare)
– 0722/694.564 (dr. arh. dragoş ciolacu – urbanism, sistematizare)
– 0722/328.919 (arh. Dorin Curelaru)
0741/602.408 (ing. mihai călugăreanu)
– 0730/267.259 (ing. topo codru condurache)
– 0745/208.605 (ing. topo dan vasiliu)
– ing. cadastru dana frunza -ridicare topo, intabulare
0745278975; 0723280269
ing. cadastru elisei ioan, 0740199160-ridicare topo, intabulare
topografii@yahoo.com
– expertize tehnice, verificare proiecte: prof. dr. ing. liviu groll
– studiii geo: ing. alexandru vosniuc
– execuţie: ing. Mihai Zaharia: 0742/695.093; mihaizaharia123@gmail.com
– materiale de construcţie: Donausieger SRL (0742/852.021)
– asistenţa juridică: avocat constantin băcăuanu, tel. 0744/645.317
►→ Pentru mai multe detalii de contactare ►→ mergi la: ►→contact.

OFERIM COMISION DE PROIECTARE
funcţie de valoarea proiectului, indiferent de amplasament sau destinaţie

Găsiţi multe alte informaţii legate de proiectare şi execuţie în construcţii, legislaţie sau de interes general, precum şi proiecte ale noastre pe alte pagini şi sub-pagini ale acestui site, care este completat şi actualizat periodic sau pe alte site-uri ale noastre pe care le puteţi accesa la categoria “my sites
Colegilor arhitecţi şi ingineri care găsesc interesante informaţiile furnizate le dorim succes. Lăsaţi sugestii de completare sau contactaţi-ne pentru completarea listei ori trimiterea prin email a unor date suplimentare.
Vă mulţumim pentru interesul manifestat.
► Pentru legi, regulamente, ordine, normative de proiectare pe care nu le găsiţi pe acest site click aici: ► LEGISLAŢIE

adhesive_bandage

Consolidarea cu fibre a elementelor structurale din beton

În prezent, la nivel national, exista urmatoarele reglementari tehnice privind lucrarile de interventie la elementele structurale din beton armat:

C 149-87 – Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat;
GP 033-98 – Ghid de proiectare si executie pentru realizarea interventiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune.
În normativul C 149-87 este prevazuta metoda de remediere cu materialele existente la noi în tara, la nivelul anului 1987, respectiv cu tesaturile din fibra de sticla aplicate pe elementele din beton, prin lipire cu rasini.
Având în vedere faptul ca, în prezent, nu exista o reglementare cu caracter general pentru lucrarile de interventii la elementele structurale din beton, cu referire în special la lucrari de consolidare, este necesara si oportuna elaborarea unei specificatii tehnice privind cerinte si criterii de performanta pentru lucrari de interventii la elemente structurale din beton.
Totodata, aceasta specificatie tehnica va cuprinde conditiile privind utilizarea, în acest domeniu, a produselor noi, aparute pe piata, care pot avea utilizare în acest domeniu.
În acest context “Normativul privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale din beton” constituie o reglementare pentru o categorie de produse moderne – materiale compozite alcatuite din fibre de carbon, sticla sau polimerice în combinatie cu rasini sintetice – si pentru un anumit domeniu de folosire, în cadrul lucrarilor de interventie.
În cele ce urmeaza se va aborda mai pe larg problematica legata de utilizarea acestor produse cu referire în special la lucrarile de consolidare.

Consolidarea elementelor structurale din beton cu produse compozite pe baza de fibre
Consolidarea cu materiale pe baza de fibre ale structurilor din beton armat reprezinta o varianta moderna si eficienta a sistemelor de consolidare a elementelor structurale din beton. Studiile efectuate în strainatate si în tara au demonstrat avantajele potentiale ale utilizarii acestui sistem (modulul de elasticitate ridicat, rezistenta la agentii chimici, capacitate de absorbtie a vibratiilor, durata redusa de executare a lucrarilor, posibilitatea de a efectua lucrarile de consolidare fara întreruperea activitatii, cantitati mici de materiale de manipulat).
[…]
Consolidarea structurilor de beton cu PAF (polimeri armati cu fibre) lipit la exterior este o tehnica care se bazeaza pe conlucrarea dintre betonul armat sau precomprimat si armatura lipita la exterior. Pentru a asigura siguranta structurala generala a elementului consolidat este necesar sa se utilizeze sistemul de PAF potrivit, care sa fie proiectat, detaliat si executat corect.
Proiectul de consolidare si caietele de sarcini vor include:
sistemul PAF utilizat;
localizarea sistemului pe element/structura;
proprietatile armaturilor si cele ale stratului suport de beton considerate în calcul;
note generale de calcul a eforturilor si deformatiilor în armaturile de tip PAF;
[…]
Producatorul sistemului de consolidare va furniza proiectantului, cel putin:
fisele tehnice ale produselor în care sa se precizeze caracteristicile fizice, mecanice, chimice ale sistemului PAF si ale tuturor materialelor utilizate;
instructiuni pentru instalare, întretinere si recomandari pentru manipulare, depozitare pentru fiecare material utilizat;
documente privind impactul asupra mediului si persoanelor (care aplica sistemul si ocupanti ai cladirilor);
conditii de aplicare: temperatura, umiditate, daca se poate utiliza încalzire pentru întarirea accelerata; dimensiuni pentru rotunjirea colturilor, denivelari ale suprafetei, conditii pentru amestecarea rasinii (proportii, viteza) si timpul de aplicare.
Se vor utiliza numai sisteme PAF agrementate.
Agrementul tehnic va contine si duratele de garantie si de viata estimate pe baza declaratiilor producatorului (si a comportarii în timp a acestor sisteme de consolidare, daca exista date referitoare la acest aspect).
[…]

Concluzii
Consolidarea elementelor structurale cu produse compozite pe baza de fibre poate constitui în unele cazuri o metoda avantajoasa din punct de vedere tehnic si totodata eficienta, mai ales sub aspect tehnologic, prin aceea ca permite realizarea unor sporuri însemnate de capacitate portanta în conditii putin restrictive privind gabaritul si pozitia elementelor.
Cele mai utilizate aplicatii ale sistemului de consolidare cu materiale compozite pe baza de fibre la elementele structurale din beton sunt cele realizate în scopul:
cresterii capacitatii portante la moment încovoietor si forta taietoare a grinzilor si placilor;
cresterii ductilitatii si îmbunatatirii comportarii înnadirilor prin suprapunere a armaturilor în cazul stâlpilor.
De asemenea acest procedeu poate fi utilizat si la consolidarea peretilor structurali din beton armat sau zidarie.
Pentru a obtine efectele dorite prin aplicarea acestui sistem de consolidare trebuie acordata o atentie deosebita:
calitatii suprafetei pe care se aplica produsele tip PAF;
tehnologiei de punere în opera;
conditiilor de serviciu si expunere a constructiilor consolidate.
Prin aparitia acestui normativ se pun bazele aplicarii unui nou sistem de consolidare care poate constitui, în anumite cazuri, o alternativa la solutiile clasice de consolidare.

dr. ing. Dan Georgescu, INCERC Bucuresti

Please contact the author for suggestions or further informations: architects.co@gmail.com;

cropped-justice-symbol-17612.jpg
►→HOME
***Table of Content united architects
* Table of Content all Sites

MORE INFORMATION ON MY OTHER SITES:
architecture, literature, essays, philosophy, biographies
►→ united architects;
►→ united architects – legislaţie;
►→ united architects – legislaţie 2;
►→ united architects – legislaţie 3;
►→ united architects – legislaţie 4;
►→ united architects – essays;
►→ united architects – writings;
►→ united architects – biographies;
►→ united arhitects – great architects;
►→ united architects music;
►→ united architects – poetry;
►→ united architects – art;
►→ united architects – essays, philosophy;
(and counting)

(motor căutare: case tipizate, proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, căutare: proiect, arhitectura, iasi, proiectare, schite, planuri, locuinte, civile, case, iaşi, arhitect, inginer, structură, rezistenta, lemn, casă, proiect, planuri, schiţă, structurist, instalator, proiectant, locuinţă, cărămidă, blocuri ceramice, goluri, verticale, orizontale, cortină, b.a. beton armat, lemn, panouri, prefabricate, sandwich, stratificat, hală, spaţiu comercial, servicii, vacanţă, pensiune, cabană, hotel, sediu, bisericească, bar, spălătorie, fermă, seră, agricolă, fezabilitate, magazin, servicii, ridicare topo, topometrică, topografică, cadastru, studiu geo, geotehnic, expertiză, instalaţii, electrice, sanitare, termice, amenajare, design, mobilare, echipare, echipamente, demolare, mansardare, extindere, aviz, autorizaţie, documentaţie, memoriu, parte, scrisă, desenată, faza, dde. detalii, pac, primărie, regie, urbanism, general, zonal, inspecţie, firmă, birou, caut) (prahova, ploieşti, iaşi, paşcani, dolj, craiova, constanţa, mangalia, bacău, cluj, suceava, vatra dornei, câmpulung, timiş, timişoara, argeş, piteşti, galaţi, bihor, oradea, braşov, mureş, neamţ, dâmboviţa, maramureş, baia, satu mare, buzău, olt, hunedoara, arad, vaslui, bârlad, botoşani, teleorman, sibiu, vâlcea, vrancea, gorj, alba, brăila, satu mare, caraş-severin, harghita, călăraşi, bistriţa-năsăud, mehedinţi, ilfov, giurgiu, ialomiţa, tulcea, sălaj, covasna)
free counters

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: